BAS 1049:2023

Halal hrana - Zahtjevi i mjere


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 23
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 3.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 16.08.2023
Tehnički komitet:
...

Apstrakt
Ovim standardom utvrđuju se zahtjevi i mjere za sve procese i proizvode/usluge koji se moraju uskladiti sa islamskim pravilima kako bi se ispunili uvjeti za dobijanje certifikata za halal kvalitetu. Svi zahtjevi ovog standarda su generički i namijenjeni su da budu primjenjivi na sve organizacije u prehrambenom lancu bez obzira na veličinu i složenost. Uvjeti za utvrđivanje usklađenosti sa islamskim pravilima za pojedine proizvode/usluge definiraju se posebnim vodičima koji se referiraju na ovaj standard.

Životni ciklus
...

Veza sa BAS standardima