BAS EN ISO 16757-1:2022


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 39
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 23.03.2022
...

Apstrakt
Osnovna svrha ovog međunarodnog standarda je obezbjeđivanje struktura podataka za elektronske kataloge proizvoda za automatsko prenošenje podataka o proizvodima građevinskih usluga u modele softverskih aplikacija građevinskih usluga. Obuhvata meta model za specifikaciju klasa proizvoda i njihovih svojstava i meta model podataka o proizvodima, koji se razmjenjuju u katalozima proizvoda. Podaci o proizvodima moraju pratiti specifikacije za svoje grupe proizvoda. Standard je podijeljen u dvije oblasti: - Osnovni koncepti poput konceptualnih modela, jezika, prikaza geometrije i XML šema, za razmjenu podataka, dati su u konceptualnim dijelovima serije standarda (dijelovi s jednocifrenim brojem). - Koristeći ove resurse, dijelovi ovog međunarodnog standarda definišu konkretne modele za opis i razmjenu proizvoda za različite grupe proizvoda građevinskih usluga. Osnovni pojmovi koje pruža serija standarda uključuju sljedeće: - resurse za specifikaciju selekcionih svojstava i stablo selekcionih svojstava, koja vode postupak selekcije radi identifikovanja odgovarajuće varijante proizvoda iz parametarskog elektronskog kataloga; - resurse za specifikaciju zavisnih svojstava i njihovih računskih funkcija za proračun njihovih vrijednosti, u zavisnosti od parametara ugradnje; - resurse za specifikaciju odnosa sastava između proizvoda, koji se mogu koristiti za modeliranje struktura, kao što su računi materijala ili dopunski proizvodi; - resurse za predstavljanje geometrije zasnovane na parametarskoj konstruktivnoj geometriji (Constructive Solid-Geometry, CSG), koja sadrži određene geometrijske elemente CSG elemenata, tipične za proizvode građevinskih usluga. U predmetnom dijelu standarda ISO 16757 utvrđuju se: - osnovni koncepti, - generički model precizirajući dostupne elemente modeliranja i njihove odnose i - okvir za specifikaciju ostalih dijelova ovog standarda, opisujući elemente, koje ovi dijelovi treba da obezbijede. U predmetnom dijelu standarda ISO 16757 nije obuhvaćeno: - detaljan opis korišćenih geometrijskih primitiva (oblika za predstavljanje samog proizvoda);

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 16757-1:2019, identičan
  • ISO 16757-1:2015, identičan

Veza sa BAS standardima