BAS EN ISO 19650-1:2022


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 41
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 04.02.2022
...

Apstrakt
U ovome dokumentu je dat prikaz koncepata i načela za upravljanje informacijama u fazi isporuke opisane kao „Modeliranje informacija o građevinama (BIM) prema seriji ISO 19650“. Ovaj dokument daje svim sudionicima preporuke za okvir upravljanja informacijama, uključujući razmjenu, evidentiranje, preinaku i organiziranje. Ovaj dokument je primjenjiv na cijeli životni ciklus svake izgrađene imovine, uključujući strateško planiranje, početno projektiranje, inženjering, razvoj, dokumentaciju i izgradnju, svakodnevni rad, održavanje, renoviranje, popravku i završetak životnog vijeka. Ovaj dokument se može prilagoditi imovini ili projektima bilo kojeg obima i složenosti, a da se ne bi ometala fleksibilnost i raznovrsnost koje karakteriziraju veliki opseg potencijalnih strategija nabave, te da se na taj način rješe troškovi provedbe ovoga dokumenta.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 19650-1:2018, identičan
  • ISO 19650-1:2018, identičan

Veza sa BAS standardima