BAS EN ISO 12006-3:2019

Građenje - Organiziranje informacija o građevinskim radovima - Dio 3: Okvir za objektno orijentirane informacije


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 35
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 23.07.2019
...

Apstrakt
ISO 12006-3:2007 specifies a language-independent information model which can be used for the development of dictionaries used to store or provide information about construction works. It enables classification systems, information models, object models and process models to be referenced from within a common framework.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 12006-3:2016, identičan
  • ISO 12006-3:2007, identičan