BAS EN 1991-1-2:2015

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 56
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 07.10.2015
...

Apstrakt
(1) Metode date u ovom dijelu 1-2 EN 1991 primjenljive su na zgrade, s požarnim opterećenjem u zavisnosti od zgrade i njene namjene. (2) Ovaj dio 1-2 EN 1991 bavi se termičkim i mehaničkim dejstvima na konstrukcije izložene požaru. Namjera je da se koristi u kombinaciji s dijelovima prEN 1992 do prEN 1996 i prEN 1999 koji daju pravila za projektovanje konstrukcija otpornih na požar. (3) Ovaj dio 1-2 EN 1991 sadrži termička dejstva u vezi s nominalnim i fizikalno zasnovanim termičkim dejstvima. Više podataka i modela za fizikalno zasnovana termička dejstva dato je u aneksima. (4) Ovaj dio 1-2 EN 1991 daje opšte principe i pravila primjene u vezi s termičkim i mehaničkim dejstvima koji će se koristiti u kombinaciji s EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 i EN 1991-1-4. (5) Procjena oštećenja konstrukcije nakon požara nije predmet ovog dokumenta.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-2:2002, identičan
  • EN 1991-1-2:2002/AC:2013, identičan