BAS EN 1991-1-6/Cor1:2010

Eurokod 1: Uticaji na konstrukcije – Dio 1-6: Opći uticaji – Uticaji za vrijeme izvođenja - Amandman AC


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 4
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 12.07.2010
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-6:2005/AC:2008, identičan