BAS EN 1991-1-6:2007

Eurokod 1 - Uticaji na konstrukcije: Dio 1-6: Opći uticaji - Uticaji za vrijeme izvođenja


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 31
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 02.04.2007
...

Apstrakt
Beton i proizvodi od betona

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-6:2005, identičan