BAS EN 1993-4-2:2008

Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 55
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 19.09.2008
...

Apstrakt
Tehnički aspekti

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-4-2:2007, identičan

Veza sa BAS standardima