Standard BAS EN 303-5:2021 usvojen metodom prijevoda

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 303-5:2021, Kotlovi za grijanje – Dio 5: Kotlovi za grijanje za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW - Terminologija, zahtjevi, ispitivanje i označavanje, usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 47, Uređaji i sistemi za grijanje i hlađenje,  Instituta za standardizaciju BiH.

Izvorni tekst evropskog standarda priprеmiо је Tehnički komitet CEN/TC 57, Heating boilers, čiji je sekretarijat pod nadležnošću njemačkog nacionalnog tijela za standardizaciju DIN-a.

Standard BAS EN 303-5:2021 primjenjuje se na kotlove za grijanje, uključujući sigurnosne uređaje nazivne toplotne snage do 500 kW koji su projektovani za sagorijevanje čvrstih goriva i rade u skladu s uputstvima proizvođača kotla. Ovaj evropski standard se bavi bitnim opasnostima, opasnim situacijama i opasnim događajima u vezi s kotlovima za grijanje koji se koriste u skladu s namjenom i pod uslovima koje je proizvođač predvidio. Kotlovi mogu da rade s prirodnom ili prinudnom promajom. Loženje može da bude ručno i automatsko.

Ovaj evropski standard sadrži zahtjeve i metode ispitivanja za sigurnost, kvalitet sagorijevanja, radne karakteristike, obilježavanje i održavanje kotlova za grijanje. Također obuhvata i svu vanjsku  opremu koja utiče na sigurnosne sisteme (npr. sigurnosni uređaj protiv povratnog plamena, ugrađen bunker za gorivo). Također, standard se odnosi samo na kotlove koji sadrže gorionike i zajedno čine cjelinu. Standard se primjenjuje na kombinaciju tijela kotla i gorionika na čvrsta goriva kao na cjelinu, u skladu sa EN 15270, samo onda kada se ispituju kao cjelina u skladu s ovim evropskim standardom. Kotlovi za grijanje koji su u skladu s ovim evropskim standardom projektuju se za instalacije centralnog grijanja u kojima je voda prijenosnik toplote, a njena najveća dozvoljena temperatura 110 °C, i čiji se rad može odvijati pri najvećem dozvoljenom radnom pritisku od 6 bar. Za kotlove za grijanje s ugrađenim ili priključenim zagrijačem vode (akumulacionim ili protočnim zagrijačem vode), ovaj evropski standard se primjenjuje samo na one dijelove zagrijača vode koji su neminovno izloženi radnim uslovima kotla za grijanje.