Održan 26. nacionalni i 12. međunarodni naučno-stručni skup „Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost”

U periodu od 15. do 17. maja 2024. godine na Kopaoniku je održan 26. nacionalni i 12. međunarodni naučno-stručni skup „Sistem kvaliteta kao uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost”, u organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije.

Ovaj skup je pružio jedinstvenu priliku stručnjacima, istraživačima, studentima i poslovnim ljudima da podijele svoja iskustva, najnovija saznanja i inovacije u primjeni standarda.

Organizovane su dvije panel sesije na teme:

-          Vještačka inteligencija kao ključni element u ojačanju poslovanja i konkurentnosti;

-          Novi izazovi u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu.

Održan je i okrugli sto na temu: Kako unaprijediti infrastrukturu kvaliteta u Srbiji.

U okviru rada naučno-stručnog skupa prezentirani su radovi iz sljedećih tematskih oblasti:

-          Sistemi upravljanja;

-          Infrastruktura kvaliteta;

-          Modeli poslovne izvrsnosti;

-          Upravljanje znanjem;

-          Kultura kvaliteta;

-          Kvalitet, rizici i prilike;

-          Inovacije i kvalitet.

Predstavnik Instituta za standardizaciju BiH, mr. sc. Miljan Savić, učestvovao je na 26. nacionalnom i 12. međunarodnom naučno-stručnom skupu „Sistem kvaliteta kao uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost”.