Objavlјen standard o upravljanju usklađenošću

Prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 19600:2021, Sustavi upravljanja usklađenošću – Smjernice, objavljeno je metodom prijevoda. 

Standard BAS ISO 19600:2021 daje smjernice  za  uspostavljanje,  razvoj,  provedbu,  ocjenu,  održavanje  i poboljšavanje efikasnog i prilagodljivog sistema upravljanja usklađenošću unutar organizacije.

Usklađenost je jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju firme i organizacije. Nedostatak pravog nadzora i organizacijske kulture često za sobom povlači velike novčane kazne te gubitak imidža, reputacije, kupaca i poslovanja. 

S obzirom na to da se zakoni i propisi često mijenjanju, a da su troškovi kao posljedica neusklađenosti veliki, primjena standarda BAS ISO 19600:2021 i smjernica za sistem upravljanja usklađenošću predstavlja savršeno rješenje za velike i male, privatne ili javne organizacije. Karakteristike ovog standarda su: 

pojednostavljuje primjenu principa etike i usklađenosti u organizaciji;

uključuje kritične elemente ostalih usvojenih standarda na fleksibilan način;

regulatorima ukazuje da organizacija poštuje najnovije zakone, standarde i regulative te da je usklađena s njima;
zasnovan je na identificiranim rizicima i obavezama usklađenosti;

cilj mu je stvoriti organizacijsku kulturu u kojoj usklađenost postaje opće pravilo;

idealan je kao uvod i prethodnica za primjenu ISO 37001.


Bоsаnskоhеrcеgоvаčki stаndаrd BAS ISO 19600:2021 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 55, Društvena odgovornost.