Novo izdanje standarda BAS EN 16942+A1:2022 objavljeno metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH metodom prijevoda objavio je novo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 16942+A1:2022, Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače.

 

Standardom BAS EN 16942+A1:2022 se propisuju harmonizovani  identifikatori  za tečna i gasovita goriva koja se prodaju na tržištu. Zahtjevi u ovom standardu su dati kako bi  dopunili  potrebe korisnika za informacijama u vezi s  kompatibilnošću  između goriva i vozila koja  se plasiraju na tržište. Namjera je da identifikator bude vidljiv na pumpama i stanicama za sipanje goriva, na vozilima, u prodavnicama motornih vozila i u uputstvima korisnika, kako je opisano u ovom dokumentu.

 

Goriva koja se prodaju na tržištu uključuju, na primjer, goriva, derivate nafte, sintetička goriva, biogoriva, prirodni gas, tečni naftni gas, vodonik i biogas, kao i smjese spomenutih goriva koja se koriste za pokretanje vozila. 

 

Grafički prikazi treba da budu u skladu sa sljedećim zahtjevima:

a)     da pruže relevantnu, konzistentnu i jasnu informaciju o motornim vozilima koja se mogu redovno puniti kompatibilnim gorivima koja se plasiraju na tržište,

 

b)     da budu jednostavni i lako razumljivi;

 

c)     da se mogu postaviti na jasno vidljiv način:

 

1)     na odgovarajućim benzinskim pumpama i njihovim "pištoljima" na stanicama za sipanje goriva,

 

2)     na ili u neposrednoj blizini čepova na rezervoarima za gorivo za vozila, preporučenim i kompatibilnim s tim gorivom i u priručnicima motornog vozila.

 

Bosanskohercegovački standard BAS EN 16942+A1:2022 sadrži i nacionalni dodatak u kojem su definisani nаciоnalni zahtjevi za identifikatore za tečna i gasovita goriva koja se prodaju na teritoriji Bosne i Hercegovine.