Hrana budućnosti

Svjetski dan hrane: Standardi za održiv poljoprivredno-prehrambeni sistem.

Previše je ljudi u svijetu gladno. Pa ipak, da imamo zaista održiv poljoprivredno-prehrambeni sistem, svi bismo imali dovoljno da jedemo bez štete po okolinu. Shvativši da možemo mnogo učiniti kako bismo to postigli, tema Svjetskog dana hrane za 2021. godinu je: „Naše aktivnosti su naša budućnost”. ISO je objavio mnoge standarde koji podržavaju ove akcije.

Nedavno objavljena tehnička specifikacija ISO/TS 26030, Društvena odgovornost i održivi razvoj - Smjernice za upotrebu ISO 26000:2010 u lancu ishrane, pruža preporuke organizacijama u lancu ishrane kako mogu doprinijeti održivom razvoju. Ona pomaže organizacijama kao što su poljoprivredno-prehrambena preduzeća, farme, zadruge, prerađivači i trgovci na malo da razviju listu aktivnosti koje će im omogućiti da usvoje društveno odgovorniji pristup.

Ova tehnička specifikacija jedan je od više od 1.600 ISO standarda i dokumenata sa smjernicama koji se odnose na poljoprivredno-prehrambeni proizvodni sektor, koji direktno doprinose iskorjenjivanju gladi u svijetu izgradnjom povjerenja u prehrambene proizvode, poboljšanjem poljoprivrednih metoda i promovisanjem održivog razvoja. Među tim standardima je i serija standarda ISO 22000 o upravljanju sigurnošću hrane, koja obuhvata standarde za prehrambenu industriju, poljoprivredu, pakovanje, ugostiteljstvo, hranu za životinje i proizvodnju te hrane.

Pomoć poljoprivrednom sektoru u primjeni održivih praksi i osiguravanju dnevnica je od suštinskog značaja. Međunarodni ugovor s radionice IWA 29, Profesionalna poljoprivredna organizacija - Smjernice, doprinosi tome promovišući profesionalizaciju organizacija malih poljoprivrednika u zemljama u razvoju kako bi mogle pristupiti globalnom tržištu. Dopunjen je serijom standarda ISO 34101 o održivom i sljedivom kakau, koja nudi skup smjernica za primjenu ekološki prihvatljivih poljoprivrednih praksi, bolju sljedivost kakaovih zrna i poboljšane uvjete rada za sve aktere u lancu njegove nabavke.

ISO također nudi mnoštvo standarda koji promovišu održive i odgovorne proizvodne metode, uključujući standard ISO 26000 o društvenoj odgovornosti i ISO 20400 o odgovornoj nabavci. Ti standardi podstiču uspostavljanje etičkih uvjeta rada i prakse kupovine u čitavom lancu poljoprivredno-prehrambene proizvodnje.

Da biste saznali više o tome kako ISO međunarodni standardi mogu pomoći u hranjenju svijeta, pogledajte stranicu posvećenu tome na sajtu ISO.org.