BAS EN ISO 16757-2:2022


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 90
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 23.03.2022
...

Apstrakt
Ovaj dio standarda ISO 16757 opisuje modeliranje geometrije proizvoda građevinskih usluga. Opis je optimizovan za razmjenu kataloških podataka proizvoda i uključuje: — oblike za predstavljanje samog proizvoda, — simboličke oblike za vizuelizaciju funkcije proizvoda u šematskim dijagramima, — prostore za funkcionalne zahtjeve, — površine za vizuelizaciju i — priključke koji predstavljaju poveznicu između različitih dijelova. Geometrija oblika i prostora izražava se kao konstruktivna solid geometrija (CSG) zasnovana na geometrijskim primitivima koji su Bulovim operacijama spojeni u granične reprezentacije (B-rep). Ovaj dio standarda ISO 16757 koristi primjenjive primitive iz ISO 10303-42 i ISO 16739, te dodaje primitive koji su potrebni za posebnu geometriju proizvoda građevinskih usluga. Za simboličke oblike koriste se i linijski elementi. Predmetni dio standarda ISO 16757 ne opisuje unutrašnju strukturu i unutrašnju funkcionalnost proizvoda, kao ni informacije o proizvodnji, s obzirom na to da se to uobičajeno ne objavljuje u katalogu proizvoda. Proizvodi građevinskih usluga mogu imati milione varijantnih dimenzija. Da bi se izbjegla razmjena miliona geometrija, uveden je parametarski model, koji omogućava izvođenje specifičnih varijanti geometrija iz generičkog modela. To je neophodno kako bi se podaci, koji se razmjenjuju u katalogu, sveli na adekvatnu veličinu. Parametarski model će rezultovati manjim datotekama podataka, koje se mogu lakše prenositi tokom razmjene podataka. Korišćeni model geometrije ne sadrži nikakve informacije o crtanju, poput pogleda, stilova linija ili šrafiranja.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 16757-2:2019, identičan
  • ISO 16757-2:2016, identičan

Veza sa BAS standardima