BAS EN ISO 12006-2:2022

Građenje — Organiziranje informacija o građevinama – Dio 2: Okvir za klasifikaciju podataka


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 29
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 23.03.2022
...

Apstrakt
Ovaj dio ISO 12006 definiše okvir za razvoj sistema klasifikacije izgrađenog okoliša. Identifikuje skup preporučenih naslova klasifikacionih tabela za niz klasa informacionih objekata prema određenim pogledima, npr. oblikom ili funkcijom, potkrijepljenim definicijama. Pokazuje kako su klasifikovane klase objekata u svakoj tabeli povezane, kao niz sistema i podsistema, npr. u modeliranju informacija o građevinama. Ovaj dio ISO 12006 ne pruža cjelovit sistem operativne klasifikacije, niti pruža sadržaj tabela, iako daje primjere. Namijenjen je organizacijama koje razvijaju i objavljuju takve klasifikacione sisteme i tabele, koji se smiju razlikovati u detaljima kako bi se uklopili prema lokalnim potrebama. Međutim, ako se ovaj dio ISO 12006 primijeni u razvoju lokalnih klasifikacionih sistema i tabela, tada će se olakšati njihova harmonizacija. Ovaj se dio ISO 12006 odnosi na cjelokupni životni ciklus građevinskih radova, uključujući brifing/informisanje, projektovanje, dokumentaciju, izgradnju, stavljanje u funkciju i održavanje, i rušenje. Primjenjuje se i na visokogradnju i niskogradnju, uključujući povezane inžinjerske usluge i uređenje okoliša.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 12006-2:2020, identičan
  • ISO 12006-2:2015, identičan

Veza sa BAS standardima