BAS EN 17412-1:2022

Modeliranje informacija o građevinama – Nivo potrebe za informacijama – Dio 1: Koncepti i principi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 24
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 23.03.2022
...

Apstrakt
Ovaj dokument specificira koncepte i principe za uspostavljanje metodologije za specificiranje nivoa potrebe za informacijama i dostavljene informacije na dosljedan način kada se koristi modeliranje informacija o građevinama (BIM). Ovaj dokument specificira karakteristike različitih nivoa koje se koriste za definisanje detalja i obima informacija zahtijevanih za razmjenu i dostavu tokom životnog ciklusa izgrađene imovine. On daje smjernice za principe zahtijevane za specificiranje potreba za informacijama. Koncepti i principi u ovom dokumentu mogu se primijeniti za opću razmjenu informacija i dok su u izradi, za općenito dogovoreni način razmjene informacija između strana u procesu zajedničkog rada, kao i za imenovanje sa specificiranom dostavom informacija. Nivo potrebe za informacijama pruža metode za opisivanje informacija koje će se razmjenjivati u skladu sa zahtjevima razmjene informacija. Zahtjevi razmjene informacija određuju željenu razmjenu informacija. Rezultat tog procesa je dostava informacija. Ovaj je dokument primjenljiv na cijeli životni ciklus bilo koje izgrađene imovine, uključujući strateško planiranje, početno projektovanje, inžinjering, razvoj, dokumentaciju i gradnju, svakodnevni rad, održavanje, obnavljanje, popravak i kraj životnog vijeka.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 17412-1:2020, identičan