BAS EN ISO 22301:2021

Bezbjednost i otpornost - Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja - Zahtjevi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 40
Jezik: Srpski, (latinica), Engleski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 07.07.2021
...

Apstrakt
Ovaj dokument specificira zahtjeve za primjenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja radi zaštite, smanjenja vjerovatnoće dešavanja, pripreme za odgovor na poremećaje, odgovor i oporavak od poremećaja kada se oni pojave. Zahtjevi specificirani u ovom dokumentu su generički i predviđeni su da budu primjenljivi na sve organizacije ili njihove dijelove, bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije. Obim primjene ovih zahtjeva zavisi od okruženja u kojem organizacija radi, kao i njene kompleksnosti.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 22301:2019, identičan
  • ISO 22301:2019, identičan

Veza sa BAS standardima