BAS CLC/TS 50238-3:2021

Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između željezničkih vozila i sistema za detekciju voza - Dio 3: Kompatibilnost s brojačima osovina


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 22
Jezik: Srpski, (latinica), Engleski
Izdanje: 3.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 27.05.2021
Tehnički komitet:
...

Apstrakt
U svrhu dokazivanja kompatibilnosti između željezničkih vozila i detektora brojača osovina, ovaj dokument definiše granice smetnji i metode procjene kako bi se provjerila vrijednost emisije željezničkog vozila. Detektori točka i induktivne petlje nisu obuhvaćeni ovim dokumentom. Ovaj dokument daje preporučena pojedinačna ograničenja koja treba primijeniti kako bi se ostvarila kompatibilnost između RST (željezničko vozilo-voz) i svih izabranih tipova detektora brojača osovina, uključujući sve što je dato u nacionalnim standardima. Popis odabranih tipova brojača osovina i njihovih granica za kompatibilnost su dati na osnovu utvrđenih kriterijuma uspješnosti. Očekuje se da će se kod osiguranja interoperabilnih linija koristiti tipovi koji zadovoljavaju granice kompatibilnosti objavljene u dokumentu TSI CCS interfejsi (ERA / ERTMS / 033.281). Kako bi se osigurala odgovarajuća operativna usklađenost, potrebno je da željeznička vozila budu u skladu s definisanim granicama; inače, funkcija senzora brojača osovina može biti ugrožena. NAPOMENA Uticaji od metalnih dijelova ili induktivno spregnutih rezonantnih strujnih krugova na željezničkom vozilu, vrtložnih struja kočnica ili magnetne kočnice nisu obuhvaćeni ovim dokumentom, ali se smatraju osnovom nacionalnih tehničkih specifikacija. Za senzore točka i detektore točka u druge svrhe osim brojača osovina, ali koji koriste iste senzore i detektore šina, privremene i kontinuirane smetnje mogu se smatrati ekvivalentnim detektorima brojača osovina ili senzorima brojača osovina.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • CLC/TS 50238-3:2019, identičan