BAS EN 1999-1-3:2018

Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 103
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 28.06.2018
...

Apstrakt
(1) EN 1999-1-3 daje osnove za proračun konstrukcija od legura aluminija s obzirom na granično stanje loma uzrokovano zamorom. (2) EN 1999-1-3 daje pravila za: - Proračun na sigurni vijek trajanja; - Proračun s obzirom na dopušteno opterećenje; - Proračun potpomognut ispitivanjem. 3) EN 1999-1-3 je namijenjen da se koristi zajedno sa EN 1090-3, Tehnički zahtjevi za izvođenje aluminijskih konstrukcija, koji sadrži potrebne zahtjeve za projektovanje, koje treba ispuniti prilikom izvođenja komponenti i konstrukcija. (4) EN 1999-1-3 ne pokriva plovila ili cijevi pod pritiskom. (5) Sljedeći predmeti su obrađeni u EN 1999-1-3: Poglavlje 1: Opće odredbe Poglavlje 2: Osnove proračuna Poglavlje 3: Materijali, sastavni proizvodi i spojna sredstva Poglavlje 4 Trajnost Poglavlje 5 Konstrukcijska analiza Poglavlje 6 Granično stanje nosivosti na zamor Aneks A Osnove za proračun otpornosti na zamor [normativno] Aneks B Smjernica za ocjenu mehanike loma [informativno] Aneks C Ispitivanje za proračun na zamor [informativno] Aneks D Analiza naprezanja [informativno] Aneks E Lijepljeni spojevi [informativno] Aneks F Opseg zamora s malim ciklusom [informativno] Aneks G Utjecaj R-odnosa [informativno] Aneks H Poboljšanje čvrstoće na zamor zavara [informativno] Aneks I Odljevci [informativno] Aneks J Tabele detaljne kategorije [informativno] Aneks K Referentna detaljna metoda žarišta [informativno] Aneks L Smjernica o upotrebi proračunskih metoda, odabiru parcijalnih koeficijenata, ograničavanju vrijednosti oštećenja, intervalima inspekcije i parametrima izvođenja kada je usvojen Aneks J Bibliografija

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1999-1-3:2007, identičan
  • EN 1999-1-3:2007/A1:2011, identičan