BAS EN 1999-1-2:2018

Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 59
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 28.06.2018
...

Apstrakt
(1) EN 1999-1-2 se bavi proračunom aluminijskih konstrukcija u incidentnim situacijama izloženosti požaru i namijenjen je za korištenje zajedno s EN 1999-1-1 i EN 1991-1-2. EN 1999-1-2 samo utvrđuje razlike u odnosu na proračun pri normalnoj temperaturi ili dodatke na taj proračun. (2) EN 1999-1-2 se bavi samo pasivnim metodama zaštite od požara. Aktivne metode nisu obrađene. (3) EN 1999-1-2 se primjenjuje na aluminijske konstrukcije za koje se zahtijeva da ispune funkciju nosivosti ukoliko su izložene požaru, u smislu izbjegavanja prijevremenog kolapsa konstrukcije. NAPOMENA Ovaj dio ne uključuje pravila za odvajanje elemenata. (4) EN 1999-1-2 daje principe i pravila za primjenu pri proračunu konstrukcija za određene zahtjeve u odnosu na funkciju nosivosti i nivoe ponašanja. (5) EN 1999-1-2 se primjenjuje na konstrukcije ili dijelove konstrukcija koje su unutar područja primjene EN 1999-1-1 i koje su proračunate u skladu s tim. (6) Svojstva aluminijskih legura data u dijelu 1-2 iz EN 1999 primjenjuju se na sljedeće legure aluminija: EN AW-3004 - H34 EN AW-5083 - O i H12 EN AW-6063 - T5 i T6 EN AW-5005 - O i H34 EN AW-5454 - O i H34 EN AW-6082 - T4 i T6 EN AW-5052 - H34 EN AW-6061 - T6 (7) Metode date u EN 1999-1-2 također su primjenljive i na druge legure/kovine aluminija iz EN 1999-1-1, ako su dostupna pouzdana svojstva materijala na povišenim temperaturama ili ako se primjenjuju pojednostavljene pretpostavke iz 3.2.1.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1999-1-2:2007, identičan
  • EN 1999-1-2:2007/AC:2009, identičan