BAS EN 1993-1-12:2018

Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na čelike kvalitete do S700


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 9
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 25.04.2018
...

Apstrakt
(1) This EN 1993-1-12 gives rules that can be used in conjunction with parts - EN1993-1-1 - EN 1993-1-2 - EN 1993-1-3 - EN 1993-1-4 - EN 1993-1-5 - EN 1993-1-6 - EN 1993-1-7 - EN 1993-1-8 - EN 1993-1-9 - EN 1993-1-10 - EN 1993-1-11 - EN 1993-2 - EN 1993-3-1 - EN 1993-3-2 - EN 1993-4-1 - EN 1993-4-2 - EN 1993-4-3 - EN 1993-5 - EN 1993-6 to enable steel structures to be designed with steel of grades greater than S460 up to S700. (2) Where it is necessary to alter a rule in other parts to enable up to S700 to be used, it is stated what needs to be done, either by noting that a rule is not to be used with steel grades greater than S460, then giving the one that is required, or by giving an additional rule or rules.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-1-12:2007, identičan
  • EN 1993-1-12:2007/AC:2009, identičan