BAS EN 1995-2:2017

Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Dio 2: Mostovi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 30
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 29.12.2017
...

Apstrakt
(1) EN 1995-2 daje opšta pravila proračuna za konstruktivne dijelove mostova, tj. konstruktivne elemente bitne za pouzdanost cijelog mosta ili njegovih glavnih dijelova, napravljenih od drveta ili drugih materijala na bazi drveta, bilo samostalno ili u sprezi s betonom, čelikom ili drugim materijalima. (2) EN 1995-2 se bavi sljedećim poglavljima: Poglavlje 1: Opšte Poglavlje 2: Osnovi proračuna Poglavlje 3: Svojstva materijala Poglavlje 4: Trajnost Poglavlje 5: Osnovi konstrukcijskih analiza Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti Poglavlje 8: Spojevi Poglavlje 9: Konstrukcijski detalji i kontrola (3) Poglavlje 1 i Poglavlje 2 također daju dodatne odredbe pored onih datih u EN 1990:2002, „Evrokod:Osnovi proračuna konstrukcija“. (4) Ukoliko nije posebno navedeno, primjenjuje se EN 1995-1-1.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1995-2:2004, identičan

Veza sa BAS standardima