BAS EN 1995-1-1:2017

Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-1: Opće odredbe - Opća pravila i pravila za zgrade


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 120
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 28.12.2017
...

Apstrakt
(1)P EN 1995 se primjenjuje za projektovanje zgrada i inženjerskih građevinskih objekata od drveta (monolitno drvo, rezano ili oblo drvo, lijepljeno lamelirano drvo ili konstrukcioni proizvodi na bazi drveta, npr. lijepljena furnirska građa - LVL) ili ploče na bazi drveta koje su međusobno spojene adheziivnim ili mehaničkim spojnim sredstvima. Ovaj standard je u skladu s principima i zahtjevima sigurnosti i upotrebljivosti konstrukcija i s osnovima proračuna i provjerama datim u EN 1990:2002. (2)P EN 1995 obrađuje samo zahtjeve mehaničke otpornosti, upotrebljivosti, trajnosti i požarne otpornosti drvenih konstrukcija. Drugi zahtjevi, kao što su npr. toplotna i zvučna izolacija, ne razmatraju se. (3) EN 1995 je predviđen za upotrebu zajedno s: EN 1990:2002, Eurokod – Osnovi projektovanja konstrukcija EN 1991, Dejstva na konstrukcije EN-ovi za građevinske proizvode koji se odnose na drvene konstrukcije EN 1998, Projektovanje seizmičke otpornosti konstrukcija, kada se drvene konstrukcije grade u seizmičkim područjima. (4) EN 1995 je podijeljen na sljedeće dijelove: EN 1995-1, Općenito EN 1995-2, Mostovi (5) EN 1995-1, Općenito, uključuje: EN 1995-1-1, Općenito – Opća pravila i pravila za zgrade EN 1995-1-2, Opća pravila – Proračun konstrukcija na dejstvo požara 6) EN 1995-2 upućuje na opća pravila data u EN 1995-1-1. Odredbe iz EN 1995-2 dopunjuju odredbe iz EN 1995-1.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1995-1-1:2004, identičan
  • EN 1995-1-1:2004/A1:2008, identičan
  • EN 1995-1-1:2004/AC:2006, identičan
  • EN 1995-1-1:2004/A2:2014, identičan