BAS EN 1993-1-6/A1:2018

Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-6: Nosivost i stabilnost ljuski


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 27
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 25.06.2018
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-1-6:2007/A1:2017, identičan

Veza sa BAS standardima