BAS EN 1998-2:2017

Eurokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo potresa ‒ Dio 2: Mostovi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 125
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 12.09.2017
...

Apstrakt
(1) Područje primjene Eurokoda 8 definisano je u 1.1.1 u EN 1998-1:2004, a područje primjene ovog standarda u 1.1.1. Dodatni dijelovi Eurokoda 8 naznačeni su u 1.1.3 u EN 1998-1:2004. (2) U okviru područja primjene utvrđenog u EN 1998-1:2004, ovaj dio standarda sadrži posebne zahtjeve s obzirom na svojstva, kriterije usklađenosti i pravila primjene koja se primjenjuju u proračunu mostova otpornih na potres. (3) Ovaj dio u prvom redu obuhvata seizmički proračun mostova u kojem se horizontalna seizmička dejstva preuzimaju uglavnom savijanjem stubova ili upornjaka, tj. mostova koji se sastoje od vertikalnih ili gotovo vertikalnih sistema stubova koji nose rasponsku konstrukciju (gornji stroj). Primjenjuje se na seizmički proračun ovješenih lučnih mostova iako ne treba smatrati da njegove odredbe u potpunosti obuhvataju ove slučajeve. (4) Viseći mostovi, drveni i zidani mostovi, pokretni i plutajući mostovi nisu uključeni u područje primjene ovoga dijela. (5) Ovaj dio sadrži samo one odredbe koje, osim drugih odgovarajućih eurokodova ili odgovarajućih dijelova EN 1998, treba uzeti u obzir pri proračunu mostova u seizmičkim oblastima. U slučajevima male seizmičnosti mogu se ustanoviti pojednostavljeni proračunski kriteriji [vidjeti 2.3.7(1)]. 6) U tekstu ovoga dijela obrađena su sljedeća pitanja: – osnovni zahtjevi i kriteriji usklađenosti, – seizmičko dejstvo, – analiza/proračun, – provjera čvrstoće, – razrada detalja. Ovaj dio obuhvata i posebno poglavlje o seizmičkoj izolaciji s odredbama koje obuhvataju primjenu ove metode seizmičke zaštite na mostove. (7) Aneks G sadrži pravila za efekat kapaciteta nosivosti. (8) Aneks J sadrži pravila koja se odnose na promjenljivost proračunskih svojstava elemenata seizmičkih izolatora i kako se takva promjenljivost može uzeti u obzir u proračunu.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1998-2:2005, identičan
  • EN 1998-2:2005/A1:2009, identičan
  • EN 1998-2:2005/AC:2010, identičan
  • EN 1998-2:2005/A2:2011, identičan