BAS EN 1996-1-1+A1:2017

Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 111
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 17.07.2017
...

Apstrakt
(1)P Temeljne postavke proračuna zidanih zgrada i inženjersko građevinskih objekata dane su u dijelu 1-1 Eurokoda 6 koji obrađuje nearmirano i armirano ziđe, gdje je armatura dodana radi osiguranja duktilnosti, čvrstoće ili poboljšanja uporabljivosti. Načela proračuna prednapetog i omeđenog ziđa su dana, ali pravila primjene nisu navedena. Ovaj dio standarda ne vrijedi za ziđe tlocrtne površine manje od 0,04 m2. (2) Za one tipove konstrukcija koje nisu u potpunosti obuhvaćene ovim standardom, za nove konstrukcijske uporabe poznatih materijala, za nove materijale, ili gdje treba preuzeti djelovanja i druge utjecaje izvan uobičajenog iskustva, načela i pravila primjene dana u ovom EN-u mogu se primijeniti, ali mogu po potrebi biti i dopunjena. (3) Dio 1-1 daje detaljna pravila koja su uglavnom primjenjiva za uobičajene zgrade. Primjenjivost ovih pravila može biti ograničena, zbog praktičnih razloga ili zbog pojednostavnjenja; sva ograničenja njihove primjenjivosti dana su u tekstu gdje je to nužno. (4)P Dio 1-1 obrađuje sljedeći sadržaj: – Poglavlje 1: Općenito – Poglavlje 2: Osnove proračuna – Poglavlje 3: Materijali – Poglavlje 4: Trajnost – Poglavlje 5: Proračun konstrukcije – Poglavlje 6: Granično stanje nosivosti – Poglavlje 7: Granično stanje uporabljivosti – Poglavlje 8: Razrada detalja – Poglavlje 9: Izvedba. (5)P Dio 1-1 ne obuhvaća: – otpornost na požar (što je obrađeno u EN 1996-1-2); – posebne aspekte specijalnih tipova zgrada (npr. dinamičke učinke na visoke zgrade); – posebne aspekte specijalnih tipova inženjerskih građevinskih objekata (kao što su zidani mostovi, brane, dimnjaci ili spremnici za tekućine); – posebne aspekte specijalnih tipova konstrukcija (kao što su lukovi ili kupole); – ziđe za koje je uporabljen gipsani mort, s cementom ili bez njega; – ziđe u kojem zidni elementi nisu postavljeni s pravilnim rasporedom sljubnica (ziđe od lomljenih zidnih elemenata); – ziđe armirano nekim drugim materijalima, a ne čelikom.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1996-1-1:2005+A1:2012, identičan