BAS EN 1993-1-3:2017

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-3: Opća pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 138
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 22.06.2017
...

Apstrakt
(1) EN 1993-1-3 daje proračunske zahtjeve za hladno oblikovane elemente i limove. Primjenjuje se na hladno oblikovane čelične proizvode napravljene od zaštićenih i nezaštićenih, vruće ili hladno valjanih limova ili traka, koje su hladno oblikovane procesima kao što su hladno valjanje ili presovanje. Također se može koristiti za proračun profilisanih čeličnih limova za spregnute ploče od betona i čelika u fazi građenja, vidjeti EN 1994. Izvođenje čeličnih konstrukcija napravljenih od hladno oblikovanih elemenata i limova obuhvaćeno je u EN 1090. NAPOMENA Pravila iz ovog dijela nadopunjuju pravila iz drugih dijelova EN 1993-1. (2) Također su date metode za stressed-skin projektovanje korištenjem čeličnih limova kao konstruktivnih dijafragmi. (3) Ovaj dio se ne odnosi na hladno oblikovane kružne i pravougaone konstrukcione šuplje profile isporučene prema EN 10219, za koje se treba pozvati na EN 1993-1-1 i EN 1993-1-8. (4) EN 1993-1-3 daje metode za projektovanje prema proračunu i projektovanje pomoću ispitivanja. Metode za projektovanje prema proračunu primjenjuju se samo unutar navedenih raspona svojstava materijala i geometrijskih proporcija za koje postoji dovoljno iskustva i dostupnih rezultata ispitivanja. Ova ograničenja se ne odnose na projektovanje pomoću ispitivanja. (5) EN 1993-1-3 ne obuhvata raspored opterećenja za ispitivanje na opterećenja u fazi izvođenja i održavanja. (6) Pravila proračuna data u ovom standardu su važeća samo ako su odstupanja hladno oblikovanih elemenata u skladu sa EN 1090-2.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-1-3:2006, identičan
  • EN 1993-1-3:2006/AC:2009, identičan