BAS EN 1992-3:2017

Eurokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 3: Spremnici tekućina i rastresitih materijala


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 22
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 13.04.2017
...

Apstrakt
1.1.2 Područje primjene dijela 3 eurokoda 2 (101)P Dio 3 EN 1992 obuhvata dodatna pravila onima iz dijela 1 za projektovanje konstrukcija izgrađenih od obično ili lagano armiranog betona, armiranog ili prednapregnutog betona za smještaj tečnosti ili rastresitih materijala. (102)P Principi i pravila primjene su dati u ovom dijelu za proračun onih elemenata konstrukcije koji direktno nose uskladištene tečnosti ili materijale (na primjer direktno opterećeni zidovi spremnika, rezervoara ili silosa). Drugi elementi koji nose ove primarne elemente (na primjer, toranjska konstrukcija koja nosi spremnik vodotornja) trebaju biti projektovani u skladu sa odredbama Dijela 1-1. (103)P Ovaj dio ne pokriva: - Konstrukcije za skladištenje materijala na vrlo niskim i vrlo visokim temperaturama. - Konstrukcije za uskladištenje opasnih materijala čije bi istjecanje moglo predstavljati veliku opasnost za zdravlje i sigurnost. - Odabir i proračun košuljice ili ovojnice i posljedice njihovog izbora na proračun konstrukcije. - Posude pod pritiskom - Plutajuće konstrukcije - Velike brane - Plinonepropusnost (104) Ovaj propis vrijedi za uskadištene materijale koji se stalno nalaze na temperaturi između -40 oC i +200 oC. (105) Za izbor i proračun košuljice ili ovojnice, treba se uputiti se na odgovarajuće dokumente. (106) Jasno je da, kako se ovaj propis posebno bavi konstrukcijama koje sadržavaju tečnosti i zrnaste materijale, tačke koje pokrivaju proračun za nepropusnost tečnosti također mogu biti relevantne i za druge vrste konstrukcija kod kojih se zahtijeva nepropusnost tečnosti. (107) U tačkama koje se odnose na propuštanje i trajnost, ovaj propis uglavnom pokriva vodenaste tečnosti. Tamo gdje su drugačije tečnosti uskladištene uz direktni kontakt sa konstrukcijskim betonom, potrebno je uputiti se na stručnu literaturu.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-3:2006, identičan

Veza sa BAS standardima