BAS EN 1992-2:2017

Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija – Betonski mostovi – Proračun i pravila konstruktivnog oblikovanja


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 88
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 13.04.2017
...

Apstrakt
Dio 2 Eurokoda 2 daje osnove za projektovanje mostova i dijelova mostova u ravni, armiranog i prednapregnutog betona spravljenog od normalnog ili lakog agregata. Dopuna je dijelu 1. Različita opća pravila i dodatna detaljna pravila za projektovanje konstrukcija putnih, željezničkih i pješačkih mostova korištenjem armiranog i/ili prednapregnutog betona.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-2:2005, identičan
  • EN 1992-2:2005/AC:2008, identičan