BAS EN 1998-1:2017

Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 186
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 28.02.2017
...

Apstrakt
1) EN 1998-1 se primjenjuje za projektovanje zgrada i građevinskih konstrukcija u seizmičkim oblastima. Podijeljen je na 10 poglavlja, pri čemu su neka od njih posebno posvećena projektovanju zgrada. (2) Poglavlje 2 EN 1998-1 sadrži osnovne zahtjeve ponašanja i kriterijume usaglašavanja primjenjive za zgrade i građevinske konstrukcije u seizmičkim oblastima. (3) Poglavlje 3 EN 1998-1 daje pravila za predstavljanje seizmičkih dejstava i njihovo kombinovanje s drugim dejstvima. Određeni tipovi konstrukcija, o kojima se govori u EN 1998-2 do EN 1998-6, zahtijevaju dodatna pravila koja su data u tim dijelovima. (4) Poglavlje 4 EN 1998-1 sadrži opšta pravila projektovanja koja se odnose posebno na zgrade. (5) Poglavlja 5 do 9 EN 1998-1 sadrže posebna pravila za različite konstrukcijske materijale i elemente, koja se odnose posebno na zgrade i to kako slijedi: - Poglavlje 5: Posebna pravila za betonske zgrade; - Poglavlje 6: Posebna pravila za čelične zgrade; - Poglavlje 7: Posebna pravila za spregnute čelično-betonske zgrade; - Poglavlje 8: Posebna pravila za drvene zgrade; - Poglavlje 9: Posebna pravila za zidane zgrade. (6) Poglavlje 10 sadrži fundamentalne zahtjeve i ostale relevantne aspekte projektovanja i sigurnosti koji se odnose na izolaciju baze konstrukcija i posebno na izolaciju baze zgrada. NAPOMENA Posebna pravila za izolaciju kod mostova data su u EN 1998-2. (7) Aneks C sadrži dodatne elemente koji se odnose na proračun armature ploče kod spregnutih čelično-betonskih greda u čvorovima greda-stub kod okvirnih sistema. NAPOMENA Informativni aneks A i Informativni aneks B sadrže dodatne elemente koji se odnose na elastični spektar pomjeranja i na ciljna pomjeranja kod analize postupnog guranja ("pushover").

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1998-1:2004, identičan
  • EN 1998-1:2004/AC:2009, identičan
  • EN 1998-1:2004/A1:2013, identičan