BAS EN 1992-1-2:2017

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje otpornosti konstrukcija na djelovanje požara


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 92
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 22.02.2017
...

Apstrakt
(1)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 bavi se projektiranjem betonskih konstrukcija za slučajne situacije izloženosti požaru i namijenjen je da se koristi u sprezi s EN 1992-1-1 i EN 1991-1-2. Ovaj dio 1-2 samo identificira razlike, ili daje dopune, u odnosu na projektiranje na normalnim temperaturama. (2)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 odnosi se samo na pasivne metode zaštite od požara. Aktivne metode nisu pokrivene. (3)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 primjenjuje se na betonske konstrukcije koje su potrebne za ispunjenje određenih funkcija u razdoblju izloženosti vatri, u smislu: - izbjegavanja preranog otkazivanja konstrukcije (nosiva funkcija); - ograničavanja širenja požara (plamen, vrući plinovi, prekomjerna toplina) izvan određenih područja (funkcija razdvajanja). (4)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 daje načela i pravila primjene (vidi EN 1991-1-2) za projektiranje konstrukcija za određene zahtjeve u svezi s gore navedenim funkcijama i načinima ponašanja. (5)P Ovaj dio 1-2 EN 1992 odnosi se na konstrukcije ili dijelove konstrukcija koji su u području EN 1992-1-1 i projektirani su sukladno tome. Međutim, to ne obuhvaća: - konstrukcije s vanjskim prednapinjanjem; - ljuskaste konstrukcije. (6)P Postupci navedeni u ovom dijelu 1-2 EN 1992 primjenjuju se na betone normalne težine do klase čvrstoće C90/105 i za lagani beton do klase čvrstoće LC55/60. Dodatna i alternativna pravila za klase čvrstoće iznad C50/60 data su u poglavlju 6.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-1-2:2004, identičan
  • EN 1992-1-2:2004/AC:2008, identičan