BAS EN 1993-1-1:2017

Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 102
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 13.02.2017
...

Apstrakt
(1) EN 1993-1-1 daje osnovna pravila za proračun čeličnih konstrukcija izrađenih od materijala debljine t ≥ 3 mm. On takođe daje dodatne odredbe za proračun čeličnih konstrukcija zgrada. Ove dodatne odredbe su označene slovom "B" nakon broja paragrafa, odnosno ( )B. NAPOMENA Za hladno oblikovane tankozidne elemente i limove vidjeti EN 1993-1-3. (2) U EN 1993-1-1 su obrađene sljedeće oblasti: Poglavlje 1: Opšte Poglavlje 2: Osnove proračuna Poglavlje 3: Materijali Poglavlje 4: Trajnost Poglavlje 5: Analiza konstrukcije Poglavlje 6: Granična stanja nosivosti Poglavlje 7: Granična stanja upotrebljivosti (3) Poglavlja 1 i 2 dopunjuju odredbe date u EN 1990, Osnove projektovanja konstrukcija. (4) Poglavlje 3 se odnosi na svojstva materijala proizvoda izrađenih od niskolegiranih konstrukcionih čelika. (5) Poglavlje 4 daje osnovna pravila za trajnost. (6) Poglavlje 5 se odnosi na računsku analizu konstrukcija koje se za potrebe globalne analize elementi konstruktivnog sistema sa dovoljnom tačnošću mogu modelirati kao linijski elementi. (7) Poglavlje 6 daje detaljna pravila za proračun poprečnih presjeka i elemenata. (8) Poglavlje 7 daje pravila za upotrebljivost.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-1-1:2005, identičan
  • EN 1993-1-1:2005/AC:2009, identičan
  • EN 1993-1-1:2005/A1:2014, identičan