BAS EN 1991-4:2016

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 4: Silosi i rezervoari


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 108
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 22.12.2016
...

Apstrakt
(1)P EN 1991 daje opće principe i postupke za projektovanje zgrada i građevinskih radova uključujući i neke geotehničke aspekte i treba da se koristi u kombinaciji sa EN 1990 i EN 1992-1999. (2) EN 1991 također obuhvata i konstruktersko projektovanje za vrijeme izvođenja i projektovanje privremenih konstrukcija. To se odnosi na sve okolnosti u kojima se zahtijeva adekvatno ponašanje konstrukcije. (3) EN 1991 nije direktno namijenjen za konstruktivnu procjenu postojećeg objekta, za razvoj projekta sanacije ili prepravke ili za procjenu promjene namjene. (4) EN 1991 ne obuhvata u potpunosti posebne projektne situacije koje zahtijevaju neuobičajena razmatranja pouzdanosti kao što su nuklearne konstrukcije za koje se navedene projektne procedure trebaju koristiti.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-4:2006, identičan
  • EN 1991-4:2006/AC:2012, identičan

Veza sa BAS standardima