BAS ISO 16354:2018

Smjernice za poznavanje biblioteka i objekta biblioteka


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 72
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 19.02.2018
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO 16354:2013, identičan

Veza sa BAS standardima