BAS EN 1991-2:2016

Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 2: Saobraćajna opterećenja mostova


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 139
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 23.09.2016
...

Apstrakt
(1) Standard EN 1991-2 definira upotrebna opterećenja (modele i reprezentativne vrijednosti) povezane sa cestovnim saobraćajem, pješačkim djelovanjima i željezničkim saobraćajem koja obuhvataju, gdje je mjerodavno, dinamička i centrifugalna djelovanja, djelovanja kočenja i ubrzanja i djelovanja za izvanredne proračunske situacije. (2) Upotrebna opterećenja definirana u standardu EN 1991-2 predviđena su za proračun novih mostova, uključujući stubove, upornjake, prednje, krilne i bočne zidove upornjaka itd., i njihove temelje. (3) Modele opterećenja i vrijednosti navedene u standardu EN 1991-2 treba uzeti pri proračunu potpornih zidova smještenih neposredno uz ceste i željezničke pruge. NAPOMENA: U standardu EN 1991-2 definirani su uvjeti primjene samo za neke modele. Za proračun ukopanih konstrukcija, potpornih zidova i tunela, mogu biti neophodne i druge odredbe osim odredbi u standardima EN 1990 do EN 1999. Mogući dopunski uvjeti mogu se navesti u nacionalnom dodatku ili za pojedinačni projekat. (4) EN 1991-2 namijenjen je za upotrebu zajedno sa standardom EN 1990 (posebno s A2) i - EN 1991 do EN 1999. (5) Poglavlje 1. daje definicije i simbole. (6) Poglavlje 2. definira principe opterećivanja cestovnih, pješačkih (ili biciklističkih) i željezničkih mostova. (7) Poglavlje 3. bavi se proračunskim situacijama i navodi smjernice o istovremenosti modela saobraćajnih opterećenja i o kombinaciji s nesaobraćajnim dejstvima. (8) Poglavlje 4. definira: - upotrebna opterećenja (modele i reprezentativne vrijednosti) saobraćajnih djelovanja na cestovnim mostovima i uvjete njihove međusobne kombinacije i kombinacije s pješačkim i biciklističkim saobraćajem (vidjeti poglavlje 5).; - ostala djelovanja, posebna za proračun cestovnih mostova. (9) Poglavlje 5. definira: - upotrebna opterećenja (modele i reprezentativne vrijednosti) na pješačkim stazama, biciklističkim stazama i pješačkim mostovima; - ostala djelovanja posebna za proračun pješačkih mostova. (10) Poglavlja 4. i 5. također definiraju opterećenja koja se prenose na konstrukciju preko zaštitnih sistema za vozila i/ili preko pješačkih ograda. (11) Poglavlje 6. definira: - upotrebna djelovanja usljed željezničkog saobraćaj na mostovima; - ostala djelovanja posebna za proračun željezničkih mostova i konstrukcija smještenih u neposrednoj blizini pruge.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-2:2003, identičan
  • EN 1991-2:2003/AC:2010, identičan