BAS EN 1991-1-7:2016

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 61
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 22.02.2016
...

Apstrakt
(1) Standard EN 1991-1-7 navodi strategije i pravila za zaštitu zgrada i drugih inženjerskih objekata od prepoznatljivih i neprepoznatljivih izvanrednih djelovanja. (2) Standard EN 1991-1-7 određuje: - strategije utemeljene na prepoznatljivim izvanrednim djelovanjima, - strategije utemeljene na ograničenju lokalnog otkazivanja. (3) Ovaj dio standarda EN 1991 obuhvaća: - definicije i simbole (poglavlje 1); - razredbu djelovanja (poglavlje 2); - proračunske situacije (poglavlje 3); - udar (poglavlje 4); - eksplozije (poglavlje 5); - proračun posljedica lokalnog otkazivanja u zgradama zbog neutvrđenog uzroka (informativni Aneks A); - podatke o ocjenjivanju rizika (informativni Aneks B); - dinamički proračun za udar (informativni Aneks C); - unutarnje eksplozije (informativni Aneks D). (4) Pravila za eksplozije prašine u silosima navedene su u EN 1991-4. (5) Pravila za udar vozila koja prometuju na mostu dana su u EN 1991-2. (6) Standard EN 1991-1-7 posebno se ne bavi izvanrednim djelovanjima prouzročenim vanjskim eksplozijama, ratnim i terorističkim djelovanjima ili preostalom stabilnošću zgrada ili drugih inženjerskih objekata oštećenih potresnim djelovanjem ili požarom, i slično.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-7:2006, identičan
  • EN 1991-1-7:2006/AC:2010, identičan
  • EN 1991-1-7:2006/A1:2014, identičan