BAS EN 1991-1-4:2015

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 138
Jezik: Hrvatski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 16.12.2015
...

Apstrakt
1) Standard EN 1991-1-4 navodi smjernice za određivanje djelovanja prirodnog vjetra za proračun konstrukcije zgrada i inženjerskih građevinskih objekata, za svako razmatrano opterećeno područje. To obuhvaća cijelu konstrukciju ili njezine dijelove ili elemente pričvršćene na konstrukciju, npr. dijelove, obložne jedinice i njihova pričvršćenja, sigurnosne i zvučne prepreke. (2) Ovaj dio primjenjuje se na: - zgrade i inženjerske građevinske objekte visine do 200 m, vidjeti i (11). - mostove s rasponima ne većim od 200 m, uz uvjet da ispunjavaju kriterije dinamičkog odgovora, vidjeti (12) i 8.2. (3) Ovaj dio namijenjen je za procjenu karakterističnih djelovanja vjetra na konstrukcije oslonjene na tlo, njihove dijelove i dodatke. (4) Određena pitanja nužna za određivanje djelovanja vjetra na konstrukciju ovise o lokaciji i dostupnosti i kvaliteti meteoroloških podataka, vrsti terena i sl. Ovo treba biti predviđeno u nacionalnom dodatku i Aneksu A, kroz nacionalni odabir u napomenama teksta, gdje je to naznačeno. Zadane vrijednosti i metode dane su u glavnom tekstu, kad se u nacionalnom dodatku ne navode podaci. (5) U Aneksu A opisuju se kategorije terena i navode pravila za utjecaje orografije terena, uključujući visinu pomaka, promjenu hrapavosti, utjecaje krajolika i susjednih građevina. (6) U Aneksu B i C navode se zamjenski postupci za određivanje konstrukcijskog faktora, cscd. (7) U Aneksu D dani su faktori cscd za različite vrste konstrukcija. (8) U Aneksu E navode se pravila za odgovor uzrokovan vrtloženjem i neke smjernice za druge aeroelastične utjecaje. (9) U Aneksu F navode se dinamičke značajke konstrukcija s linearnim ponašanjem. (10) Ovaj dio ne navodi smjernice za lokalne toplinske utjecaje na karakteristični vjetar, npr. jaku arktičku toplinsku površinsku inverziju ili utjecaj kanaliziranja ili tornada. (11) Jarboli i dimnjaci učvršćeni užadima obrađeni su u standardu EN 1993-3-1, a rasvjetni stupovi u standardu EN 40. (12) Ovaj dio ne daje smjernice za sljedeće aspekte: - torzijske vibracije, npr. visoke zgrade sa središnjom jezgrom - vibriranje rasponske konstrukcije mosta zbog poprečnih turbulencija od vjetra - djelovanje vjetra na ovješene mostove - vibracije kod kojih treba razmotriti više od osnovnog tona.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-4:2005, identičan
  • EN 1991-1-4:2005/A1:2010, identičan
  • EN 1991-1-4:2005/AC:2010, identičan