BAS EN ISO 9000:2015

Sistemi upravljanja kvalitetom - Osnovi i rječnik


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 87
Jezik: Srpski, (latinica), Engleski
Izdanje: 6.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 04.12.2015
Direktiva:
765/2008, Uredba (EC) o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište;
...

Apstrakt
Ovim međunarodnim standardom opisuju se osnovni pojmovi i principi upravljanja kvalitetom koji su univerzalno primjenljivi na: - organizacije koje teže održivom uspjehu kroz implementaciju sistema upravljanja kvalitetom; - kupce koji tragaju za povjerenjem u sposobnost organizacije da konzistentno isporučuje proizvode i usluge koji su usaglašeni s njihovim zahtjevima; - organizacije koje tragaju za povjerenjem u to da će njihov lanac snabdijevanja da ispuni zahtjeve za proizvod i uslugu; - organizacije i zainteresovane strane koje teže da unaprijede komunikaciju kroz zajedničko razumijevanje rječnika koji se koristi u području upravljanja kvalitetom; - organizacije koje sprovode ocjenjivanje usaglašenosti prema zahtjevima standarda ISO 9001; - isporučioce usluge obučavanja, ocjenjivanja ili savjetovanja o upravljanju kvalitetom; - one koji razvijaju srodne standarde. Ovaj međunarodni standard specifikuje termine i definicije koji se primjenjuju u svim standardima za upravljanje kvalitetom i za sistem upravljanja kvalitetom koje je razvio ISO/TC 176.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 9000:2015, identičan
  • ISO 9000:2015, identičan