BAS EN 1991-1-3:2015

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 48
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 07.10.2015
...

Apstrakt
(1) U EN 1991-1-3 data su uputstva za određivanje vrijednosti opterećenja usljed snijega, koja treba da budu korištena pri proračunu konstrukcija zgrada i inžinjersko građevinskih objekata. (2) Ovaj dio, ukoliko nije drugačije specificirano, ne važi za lokacije na nadmorskim visinama iznad 1500 m. NAPOMENA Uputstvo za tretman opterećenja od snijega za nadmorske visine iznad 1500 m može da bude dato u naci¬onalnom dodatku. (3) U Aneksu A date su informacije o proračunskim situacijama i rasporedima opterećenja koji treba da budu korišteni za različite lokacije. NAPOMENA Ove različite lokacije mogu da budu utvrđene u nacionalnom dodatku. (4) U Aneksu B dati su koeficijenti oblika koji treba da budu korišteni kod djelovanja izuzetnih snježnih smetova. NAPOMENA Upotreba Aneksa B dopuštena je preko nacionalnog dodatka. (5) U Aneksu C date su karakteristične vrijednosti opterećenja od snijega na tlu, bazirane na rezultatima ra¬dova, koji su urađeni po ugovoru za ovaj evrokod i DGIII/D3 Evropske komisije. Ciljevi ovog aneksa su: - da dȃ informacije nacionalnim administrativnim organima koje će im pomoći da inoviraju i osavremene njihove nacionalne karte snijega; - da pomogne da se obezbijedi da uspostavljeni harmonizovani postupci korišteni za izradu mapa u ovom aneksu budu primijenjeni u državama članicama za korištenje njihovih osnovnih podataka o snijegu. (6) U Aneksu D data su uputstva za podešavanje opterećenja od snijega na tlu saglasno povratnom periodu. (7) U Aneksu E date su informacije o zapreminskoj težini snijega. (8) U ovom dijelu nisu prikazana uputstva o specijalnim aspektima opterećenja od snijega, na primjer: - udarna opterećenja od snijega koji klizi niz krov ili pada s višeg krova; - dodatna opterećenja od vjetra, koja bi mogla da budu posljedica izmjene oblika ili dimenzija građevinskog objekta usljed prisustva snijega ili nagomilavanja leda; - opterećenja u oblastima u kojima je snijeg prisutan preko cijele godine; - opterećenja od leda; - bočno opterećenje od snijega (npr., bočna opterećenja izazvana smetovima); - opterećenja od snijega na mostovima.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1991-1-3:2003, identičan
  • EN 1991-1-3:2003/AC:2009, identičan