BAS EN ISO 9004:2011

Upravljanje za održivi uspjeh organizacije – Pristup, upravljanje kvalitetom


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 99
Jezik: Bosanski, Engleski
Izdanje: 3.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 26.12.2011
...

Apstrakt
Ovaj međunarodni standard pruža uputstva organizacijama kao pomoć za postizanje održivog uspjeha pristupom upravljanja kvalitetom. On je primjenljiv na sve organizacije, bez obzira na veličinu, tip i aktivnosti. Ovaj međunarodni standard nije predviđen za korištenje u certifi kacione, zakonske ili ugovorne svrhe.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN ISO 9004:2009, identičan
  • ISO 9004:2009, identičan