BAS EN 1993-6/Cor1:2010

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 3
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 12.07.2010
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-6:2007/AC:2009, identičan

Veza sa BAS standardima