BAS ISO 10001:2009

Upravljanje kvalitetom – Zadovoljstvo kupca – Smjernice za kodekse ponašanja organizacija


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 18
Jezik: Engleski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 30.12.2009
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO 10001:2007, identičan

Veza sa BAS standardima