BAS EN 1993-6:2008

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 6: Konstrukcije za podupiranje kranova


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 37
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 19.09.2008
...

Apstrakt
Dizalice (kranovi)

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-6:2007, identičan

Veza sa BAS standardima