Standard BAS ISO 45003:2022 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH objavio je metodom prijevoda prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 45003:2022, Upravljanje  zdravljem i bezbjednošću na radu – Psihološko zdravlje i bezbjednost na radu – Smjernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima.

 

Standard BAS ISO 45003:2022 pruža smjernice za upravljanje  psihosocijalnim rizikom u okviru sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, zasnovanom na ISO 45001. Standard  omogućava organizacijama da spriječe  povrede na radu i  narušavanje zdravlja svojih radnika i drugih zainteresovanih strana, kao i da promovišu dobrobit na poslu.

 

Psihosocijalne opasnosti se sve više prepoznaju kao glavni izazovi za zdravlje, sigurnost i dobrobit na poslu. Psihosocijalne opasnosti se odnose na to kako je rad organizovan, na socijalne faktore na poslu i aspekte radnog okruženja, na opremu i opasne zadatke. Psihosocijalne opasnosti  mogu da budu prisutne u svim organizacijama i sektorima i u svim vrstama radnih zadataka, opreme i procedure zapošljavanja.

 

Psihosocijalne opasnosti mogu da se pojave u kombinaciji jedna s drugom, mogu uticati na druge opasnosti, a i druge opasnosti mogu uticati na njih. Psihosocijalni rizik se odnosi na potencijal ovih vrsta opasnosti da prouzrokuju nekoliko vrsta ishoda po zdravlje, sigurnost i dobrobit pojedinca i na organizacione performanse i održivost. Važno je da se psihosocijalnim rizicima upravlja na onaj način koji je u skladu s ostalim rizicima sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, kroz sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i da se integriše u šire poslovne procese organizacije.

 

Psihosocijalni rizici utiču kako na psihološku sigurnost i zdravlje, tako i više na zdravlje, sigurnost i dobrobit na poslu. Psihosocijalni rizici su također povezani s ekonomskim troškovima za organizacije i društvo.

 

Iako brojni faktori mogu da određuju prirodu i težinu ishoda psihosocijalnih rizika, organizacije imaju značajnu ulogu u eliminisanju opasnosti ili svođenju rizika na minimum. I organizacija i radnici imaju zajedničku odgovornost za održavanje i poboljšavanje zdravlja, sigurnosti i dobrobiti na poslu.