Standard BAS EN 60335-2-3:2022 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati, usvojio je treće izdanje standarda BAS EN 60335-2-3:2022, Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle, koje je prijevod engleskе verzijе evropskog standarda BAS EN 60335-2-3:2016, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons.

Standard BAS EN 60335-2-3:2022 bavi se sigurnošću električnih pegli i pegli na paru, uključujući one s odvojenim rezervoarom vode ili kotlom kapaciteta koji ne prelazi 5 l, za kućanske i slične namjene, čiji nazivni napon ne prelazi 250 V.

 

Aparati koji nisu namijenjeni za korištenje u uobičajenim uslovima u domaćinstvu, ali koji ipak mogu predstavljati opasnost za korisnika ili životno okruženje, kao što su aparati namijenjeni običnim korisnicima u prodavnicama, zanatskim radionicama, farmama i sličnim okruženjima, spadaju u područje primjene ovog standarda.

 

Onoliko koliko je primjenjivo, ovaj standard se bavi uobičajenim opasnostima koje aparat može predstavljati po sve osobe u domaćinstvu i sličnim okruženjima. Međutim, generalno, ne uzima u obzir:

 

        osobe (uključujući djecu):

·        koje su smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti; ili

·        nemaju iskustva i znanja zbog čega su spriječene da bez nadzora ili uputstva koriste aparat na siguran način;

        djecu koja se igraju s aparatom.

 

Izvorni tekst standarda pripremio je Tehnički komitet CLC/TC 61, Safety of household and similar electrical appliances, čiji je sekretarijat u nadležnosti nacionalnog tijela za standardizaciju Italije (CEI).