Program rada ISBIH-a na usvajanju standarda za 2021. godinu

Program rada ISBIH-a na usvajanju standarda za 2021. godinu

U skladu sa zahtjevima EU Uredbe br. 1025/2012 kojom se uređuje evropski standardizacijski sistem, svako evropsko i nacionalno standardizacijsko tijelo mora barem jednom godišnje izraditi svoj program rada.

Objavljivanje programa rada također je obaveza koju nacionalna standardizacijska tijela preuzimaju prihvatanjem WTO TBT Kodeksa dobre prakse za pripremu, usvajanje i primjenu standarda, a čije je prihvatanje utvrđeno Sporazumom o tehničkim preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Program rada za 2021. godinu dostupan je na web-stranici Instituta na ovom linku.