Prioritetni tehnički standardi dostupniji preduzećima

U saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda, a u okviru projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“, završene su aktivnosti prevođenja 21 standarda iz oblasti drvoprerade, metaloprerade  i zavarivanja koje su predstavnici preduzeća ocijenili kao prioritetne. Navedeni standardi su prošli provjeru Tehničkih komiteta u pogledu kvaliteta dokumenata i u narednom periodu Institut će provesti proceduru donošenja standarda metodom prevoda, što će omogućiti preduzećima da u svom poslovanju koriste značajan broj tehničkih standarda na jednom od zvaničnih jezika u BiH koji do sada nisu bili dostupni.

U okviru ovog projekta realizovane su i aktivnosti na redizajnu veb-sajta Instituta za standardizaciju BiH, kako bi se preduzećima olakšao pristup standardima i  informacijama. Omogućena je online kupovina standarda. 

Standardi  se mogu u elektronskoj formi preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja. Osim toga, uvedena je opcija čitanja standarda na 7 i 30 dana uz određenu naknadu. Sa redizajniranim veb-sajtom, koji raspolaže raznovrsnim mogućnostima prilagođavanja, omogućeno je efikasno i transparentno informisanje korisnika iz oblasti standardizacije i ocjene usklađenosti, kao i ostalih relevantnih aktera.

Provedene aktivnosti su dio napora projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ na unapređenju dimenzije 7 SBA profila BiH (standardi i tehnička regulativa). 

Realizacija projekta  „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“ podržana je putem projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.

Spisak prevedenih standarda možete pogledati ovdje.