Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2023-2025. godine.

Takođe, u skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 94/14), pripremljen je i Prijedlog godišnjeg programa rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

U skladu sa članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je postavio navedene dokumente na mrežnu aplikaciju eKonsultacije. Pozivamo sve zainteresirane strane da učestvuju u javnim konsultacijama te da nam putem web aplikacije eKonsultacije dostave svoje prijedloge i primjedbe.