Potpisan Sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju BiH i Udruženja „Asocijacija studenata arhitekture”

Dana 19. februara 2024. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju BiH i Udruženja „Asocijacija studenata arhitekture” iz Sarajeva, čime se studentima omogućava online čitanje BAS standarda i standardizacijskih dokumenata, koje je objavio Institut za standardizaciju BiH, uz poštovanje autorskih i srodnih prava. Najveću korist od toga imat će studentska zajednica. Na taj način studenti će unaprijediti svoje znanje o tematici koju obrađuje određeni BAS standard ili standardizacijski dokument te educirati se o važnosti primjene standarda u svakodnevnom životu.

Sporazum su potpisali direktor Aleksandar Todorović u ime Instituta za standardizaciju BiH i predsjednik Nerma Pločo u ime  „Asocijacije studenata arhitekture”.