Online pristup nacrtima BAS standarda na javnoj raspravi

Radi unapređenja poslovanja Institut za standardizaciju BiH radi na uvođenju novih tehnologija, odnosno na unaprjeđenju procesa digitalne transformacije. Ovaj je put unaprijeđen informacijski sustav za upravljanje standardima i jedan od postignutih rezultata jeste i online pristup nacrtima BAS standarda koji su na javnoj raspravi.

 

Prije konačnog odobravanja BAS standardi se nalaze u fazi nacrta kada se odvija javna rasprava. Razdoblje javne rasprave je pravi trenutak za uključivanje zainteresiranih strana koje ne sudjeluju aktivno u donošenju standarda, a žele saznati i komentirati sadržaj nekog BAS standarda.

 
Dakle, uvođenjem usluge online pristupa nacrtima BAS standarda na javnoj raspravi Institut za standardizaciju BiH omogućio je svim zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP), udruge potrošača, nevladine organizacije i druge strukovne udruge, da kvalitetnije i jednostavnije sudjeluju u javnoj raspravi.

 

Ovom je uslugom ISBIH ispunio članak 38. Pravilnika o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda („Službeni glasnik BiH”, broj 51/18), kao i članke 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1025/2012 o europskoj standardizaciji.

 

Više informacija o nacrtima BAS standarda na javnoj raspravi vidjeti ovdje .